adahanlogo

Domates Biber Patlıcan 3 sergileri | Produce 3 exhibitions

 

DBP 2016

Domates Biber Patlıcan’ın bu edisyonunda futbolu bölgedeki güncel politik ve kültürel iklimi düşünmek için bir araç olarak kullandım. ‘Tipik Bir Orta Saha Mücadelesi Şeklinde Geçen Karşılaşma’, vücutların ve toplulukların birbirleriyle iletişimi ve ilişkilenmesiyle alakalı. Aynı zamanda sosyal histeri ve aşırılığın nasıl oluştuğunu, bireylerin birbirini nasıl etkilediğini ve bu etkilerin toplumlar içerisinde ve arasında nasıl dalgalar halinde yayıldığını inceliyor. Oyun, idman ve performansın hepsi futbolun birer süreci. Ama izleyicilerin oyunun bu temel öğelerini algılayışları, deneyimleyişleri ve tepki verişleri kendi içinde başka süreçler yaratıyor. Bütün bu öğeler birbirleriyle iletişim içinde olan değişik ünitelere ve vücutlara hayat veriyor. Domates Biber Patlıcan 3, işte bu büyük vücuda olan adanmışlığı ve ait olma duygusunun çekiciliği ve gücünü konu alıyor.

Bu yılDomates Biber Patlıcanüç kısımdan oluşmakta: SPOT Üretim Fonu tarafından son bir sene boyunca üretilen işleri barındıran Yeni Üretilen İşler Bölümü; zaten var olan ve bu senenin temasıyla örtüşen Referans İşler Bölümü; ve son olarak küratoryal söylemleri öne çıkaran Küratoryal Projeler Bölümü. Sergiler, filmler, performanslar ve sunumlardan oluşan bu üç bölüm, diğer senelerde olduğu gibi konuşmalar ve sunumlarla örülmüştür.

Domates Biber Patlıcan 3 sergileri
21 Nisan-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Adahan İstanbul -1 Galeri , Elhamra Han ve Bilsar Arka Bina’da görülebilir.

 

Ziyaret Günleri: Salı - Cumartesi

Ziyaret Saatleri:12:00 - 20:00

 

 

PRODUCE 2016

This edition ofProducesuggests football as a thinking tool for the current political and cultural climate of the region. “The Game Settled Into a Cagey Midfield Match” deals with the interaction of bodies and masses, the formulation of social hysteria and extremism. It tries to observe how individuals affect one another, and how this effect travels in waves within and among masses. The game, the training and practice, the performance during practice as well as during the game are all processes of football. Yet, the way the viewers comprehend, experience and respond to these primary components of the game is another process in itself. All of these functions entail various units and bodies that interact with one another. Produce seeks to interpret the devotion to a larger ‘body’ than oneself, and the draw and force of belonging.

This year,Produceis divided into 3 sets of presentations: Commissioned Works produced over the last year by the SPOT Production Fund; Reference Works, which are already existing pieces that speak to this year’s theme; and lastly, Curatorial Projects, allowing curatorial authorship to various producers in exhibitions, film, performance and lecture-performance. As is the case with other years, the schedule for talks and lectures envelop these various events.

Produce 3 exhibitions can be seen at Adahan Istanbul -1 Gallery , Elhamra Han and Bilsar Arka Bina between April 21 and May 28, 2016.

 

Visiting Days: Tuesday - Saturday

Visiting Hours: 12:00 - 20:00