adahanlogo

“Treasure Room” exhibition by Art50.net at Adahan İstanbul Hotel | Art50.net’ten “Hazine Odası” Sergisi Adahan İstanbul Otel’de

art50

 

“Treasure Room”, Art50.net’s first exhibition this year, welcomes art enthusiasts from March 13 on at the Adahan İstanbul Hotel. Bringing a new dimension to the notion of treasure, the exhibition will be on until April 15 at the Adahan İstanbul Hotel’s -1 Gallery space. 

Can an exhibition resemble a jewel? Can its glitter blind your eyes?

«Treasure Room» transforms Adahan’s hidden and authentic -1 Gallery space into the treasury of a nameless king from an unknown time. Unlike the kings who show their collections only to their closest friends and special guests, this nameless king invites everyone to discover the artworks by young artists, each of which is a treasure of feelings, ideas and inspiration in its own right.

The exhibition features intriguing works made of various materials including canvas, mirror, plastic, wood and video, by Art50.net artistsAslı Dinç, Ece Kalabak, Genco Gülan, Gözde Başkent, Haydar Akdağ, Lale Delibaş, Özgür Demirci, Rafet ArslanandTaşkın Esin. They all emphasize the architectural authenticity and timeless spirit of Adahan’s -1 Gallery space.

Aslı Dinç‘s  videoEchoes of a Distant Timeshe passes through a time tunnel at the Halicarnassus Mausoleum built for King Mausolos, and experiences being an offering to the king. Ece Kalabak’s two canvases are closely related to the notions of subconsciousness and symbolism. The artist’s multi-layered stories told on one single surface give rise to various associations in viewers’ minds, inviting them to create their own narrative. Genco Gülan‘s I Have Always Loved Youis composed of three bones immersed in liquid gold and kept by a king, left from his deceased wife whom he deeply loved. Gözde Başkentfocuses on the human-nature relationship and illustrates the “treasure” offered by the human-nature unity with her works in the show. In his multidisciplinary works,Haydar Akdağemphasizes the alternative realities of our living spaces. The artist who produced a site-specific installation for Treasure Room also exhibits a series of money prints and questions the contemporary notion of “treasure”.

Inspired by Shamanism, religion and mythologies using needlework technique,Lale Delibaş exhibits in Treasure Room her new mirror series and other works in different techniques. Özgür Demirciwho combines traditional Turkish motifs with contemporary forms is featured in the exhibition with his ink-on-handmade paper and oil-on-canvas works. Rafet Arslansees art as a way of reaching pure poetry and the exhibition features his collages and in-box or on-mirror assemblages. With no boundaries in selecting materials,Taşkın Esin is featured in Treasure Room with his three-dimensional digital sculpture.

Visiting Hours: 10 am- 6 pm

 


Art50.net’in bu yılki ilk sergisi “Hazine Odası”, 13 Mart’ta Adahan İstanbul Otel’de sanatseverlerle buluşuyor. Hazine kavramına yeni bir soluk getiren sergi 15 Nisan’a kadar Adahan İstanbul Otel’in -1 Galeri mekanında görülebilir.

Bir sergi bir mücevheri andırabilir mi? Işıltısı gözleri kamaştırabilir mi?  “Hazine Odası”, Adahan’ın saklı ve otantik -1 Galeri mekanını bilinmeyen bir zamanın isimsiz kralına ait bir hazine dairesine dönüştürüyor. Koleksiyonlarını yalnızca yakın dostlarına ve özel davetlilerine gösteren kralların aksine, bu isimsiz kral herkesi genç sanatçıların her biri başlı başına duygu, düşünce ve esin hazinesi olan yapıtlarını keşfetmeye çağırıyor.

Sergide Art50.net sanatçılarındanAslı Dinç, Ece Kalabak, Genco Gülan, Gözde Başkent, Haydar Akdağ, Lale Delibaş, Özgür Demirci, Rafet ArslanveTaşkın Esin’in tuval, ayna, plastik, ahşap, video gibi malzemeleri kullanarak ürettikleri birbirinden ilginç eserler Adahan’ın -1 Galeri alanının mimari özgünlüğünü ve zamansız ruhunu vurguluyor.

Aslı Dinç videosuEchoes of a Distant Time’da Kral Mausolos için inşa edilen Halikarnas Mozolesi’nde bir zaman tünelinden geçerek krala sunulan adak olmayı deneyimliyor. Ece Kalabak’ın iki tuval çalışması bilinçaltı, sembolizm gibi kavramlarla yakından ilgili. Sanatçının tek düzlemde anlattığı çok katmanlı hikayeler izleyicide farklı çağrışımlar yaratarak onu kendi öyküsünü kurgulamaya davet ediyor. Genco GülanSeni Hep Sevdimisimli eserinde çok sevdiği eşini kaybeden bir kralın altın tozuna batırarak sakladığı ve eşinden arta kalan üç kemiği betimliyor. Gözde Başkentinsanın doğa ile olan ilişkisine odaklanıyor ve sergideki yapıtlarıyla doğa-insan birlikteliğinin sunduğu “hazine”yi gözler önüne seriyor. Disiplinler arası uygulamalar yaptığı eserlerindeHaydar Akdağ yaşam alanındaki alternatif gerçekliklerin altını çiziyor. Hazine Odası için mekana özgü yerleştirme üreten sanatçı para baskılarından oluşan bir seri de sergiliyor ve günümüzün “hazine” anlayışını sorguluyor.

Şamanizm, din ve mitolojilerden beslenen ve çoğunlukla dikiş tekniğini kullananLale Delibaş‘ın, Hazine Odası’nda yeni ayna serisiyle farklı tekniklerdeki yapıtları bir arada bulunuyor. Geleneksel Türk motiflerini güncel biçimlerle birleştirenÖzgür Demirci, sergiye el yapımı kağıt üzerine mürekkep ve tuval üzerine yağlıboya işleriyle katılıyor. Rafet Arslansanatı saf şiire ulaşmak için bir yol olarak görüyor ve sergide sanatçının kolajları, kutu içine ve ayna üzerine asamblajları bulunuyor. Eserlerinde malzeme seçimi konusunda kendini sınırlamayanTaşkın Esin Hazine Odası sergisinde üç boyutlu dijital heykeliyle yer alıyor.

Ziyaret Saatleri: 10.00-18.00